Studenti Veleučilišta Velika Gorica posjetili HZN

Studenti pete godine specijalističkog studija Upravljanje logističkim sustavima i procesima Veleučilišta Velika Gorica posjetili su Hrvatski zavod za norme 8. travnja 2019. godine. Studenti su došli u pratnji profesorice Irine Kacian Ivetić, u okviru nastave na kolegiju Osiguranje kvalitete u logistici.Studente je pozdravila Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju te ih  upoznala s temama predavanja.
Upoznala ih je s radom Hrvatskog zavoda za norme, osnovama normizacije, vrstama dokumenata u normizaciji te normizacijom u području osnovnih norma.
Poseban je naglasak dan na rad tehničkog odbora HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama. Na kraju je dan pregled niza norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000 te niz ISO 10000 kao i dio norme HZN/TO 516, Usluge prijevoza.

Gospođa Ana Marija Boljanović, voditeljica poslova normoteke, upoznala je studente s radom normoteke i zbirkom hrvatskih norma. Naglasila je važnost autorskog prava na norme te predstavila aplikacije dostupne na internetskim stranicama HZN-a: sustav komentiranja nacrta norma HZNacrti, tečaj e-učenja o normizaciji i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You.

Nakon izlaganja, studenti su posjetili normoteku. 

HZN e-glasilo 8/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više