NORME GRADE POVJERENJE: CEN I CENELEC OBJAVLJUJU DEKLARACIJU POVODOM EUROPSKIH IZBORA


Bruxelles, 9. travnja 2019. - Povodom skorašnjih europskih izbora 23. - 26. svibnja, CEN i CENELEC objavili su deklaraciju “Standards Build Trust” (Norme grade povjerenje), kojom ističu doprinos normi u ostvarenju prioriteta europske politike.

Europske norme koje izrađuju CEN i CENELEC imaju važnu ulogu u pomaganju Europskoj uniji, najvećoj svjetskoj ekonomiji, da odgovori na današnje i buduće tehnološke i društvene izazove. Europski normizacijski sustav, koji se temelji na konsenzusu i uključivanju svih interesnih strana, okuplja stručnjake predstavnike europskih poduzeća, društvenih skupina, malih i srednjih poduzetnika i državne uprave u izradi suvremenih i široko prihvaćenih normi.

S više od 24 000 europskih normi, CEN i CENELEC ključni su sudionici u potpori harmonizaciji unutrašnjega europskog tržišta. Europska norme prihvaćaju se u 34 zemlje, čime se pojednostavnjuje pristup jedinstvenom tržištu i smanjuju birokratske zapreke. Zahvaljujući tom jedinstvenom aspektu europskoga normizacijskog sustava, norme podupiru europske prioritete povećavajući poslovne rezultate, smanjujući troškove i gradeći povjerenje potrošača.

Deklaracija CEN-a i CENELEC-a, koja je službeno objavljena danas 9. travnja 2019. ističe važan doprinos europske normizacije u potpori ciljevima kreatora politika: od umjetne inteligencije do održive energije pa sve do pametnih uređaja i tehnologije lanca blokova (blockchain) – svega što Europi treba da bi u budućnosti mogla donositi odluke koje su joj potrebne kako bi ostala konkurentna u svijetu. Norme pomažu da se ostvari taj cilj.


    
 
Pet prioriteta za budućnost Europe

CEN i CENELEC utvrdili su pet strateških prioriteta u kojima norme mogu dati djelotvornu potporu europskoj polici u godinama koje dolaze:
  • Harmonizirano jedinstveno tržište: Smanjujući birokratske zapreke, norme stvaraju vrijednost za industriju i nude troškovno učinkovit i lakši način dokazivanja sukladnosti proizvoda sa zakonima EU-a.
  • Konkurentna europska industrija spremna za vodstvo u međunarodnoj trgovini: Europske norme podupiru tehnološke promjene u Europi jer promiču europske interese u međunarodnoj normizaciji zahvaljujući bliskoj suradnji s međunarodnim normizacijskim organizacijama  ISO-om i IEC-om i sudjelovanju u njihovu radu.
  • Povjerenje u novu tehnologiju: Norme pružaju europsku najbolju praksu koja će predvoditi digitalnu transformaciju društva u kojoj se vodi računa o interesima građana.
  • Veća inovativnost Europe: Nedavno odobrenim Strateškim planom inovacija, CEN i CENELEC omogućuju da rezultati istraživanja dođu do tržišta.
  • Ciljevi održivog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine (UN 2030 Agenda): Norme pomažu u održivom trošenju resursa i energije uz istodobnu zaštitu potrošača, radnika i okoliša.
Zajednički rad za Europu

Deklaracija je najnoviji korak u dugoj tradiciji javno-privatne suradnje u Europi: u svom normizacijskom radu, CEN i CENELEC uvijek surađuju s europskim institucijama. Jedno od najvidljivijih područja suradnje su harmonizirane  norme. To su norme koje se izrađuju s ciljem potpore sukladnosti sa zakonodavstvom Europske unije (EU) prema “Novom pristupu”. Harmonizirane norme pridonose osiguravanju dugogodišnje uloge EU-a kao globalnoga ekonomskog vođe.

Dodatne aktivnosti koje CEN i CENELEC provode u suradnji s Europskom komisijom uključuju:
  • ‘Međuinstitucionalni dijalog’ o europskoj normizaciji, koji okuplja visoke predstavnike europskih institucija, dužnosnike CEN-a i CENELEC-a, predstavnike granskih udruga i organizacija civilnog društva u raspravi o tome kako europska normizacija može poduprijeti pametnu, inovativnu i održivu industriju;
  • platformu REFIT, Program Europske komisije za prikladnost i učinkovitost propisa. U okviru te platforme, u listopadu 2017. godine izdano je mišljenje o provedbi Uredbe o građevnim proizvodima (CPR), u kojem se poziva na brže i učinkovitije navođenje harmoniziranih normi;
  • Zajedničku inicijativu za normizaciju (JIS) s predstavnicima CEN-a i CENELEC-a i njihovih nacionalnih članova. Na temelju već plodne suradnje, CEN i CENELEC, u suradnji sa svoja 34 nacionalna člana, žele i sa sljedećom Europskom komisijom i članovima Europskog parlamenta pomagati da Europa postane pametnija, pravednija, održivija i pouzdanija za sve građane. Europski normizacijski sustav, koji je dobrovoljan, fleksibilan i uključuje sve interesne strane, strateška je prednost i djelotvoran alat kojim EU može uspješno odgovoriti na izazove budućnosti.
Pridružite se kampanji u narednim mjesecima putem hashtaga #TrustStandards

Za više informacija o Deklaraciji CEN-a i CENELEC-a, posjetite www.standardsbuildtrust.eu  HZN e-glasilo 8/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više