Ravnatelj

Ravnatelj Hrvatskoga zavoda za norme
- IGOR BOŽIČEVIĆ, dipl.ing. prom., univ.spec.oec.
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 32/2017)
  • Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 32/2017)

HZN e-glasilo 7/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više