Privremeno besplatno preuzimanje norma za osobnu zaštitnu opremu i medicinske proizvode - COVID-19

U skladu s Odlukom Predsjedničkog odbora europskih normizacijskih organizacija CEN-a i CENELEC-a (Decision 15/20 2020), donesenom na zahtjev Europske komisije radi olakšavanja i poticanja proizvodnje osobne zaštitne opreme i medicinskih proizvoda radi suzbijanja pandemije virusa COVID-19, Hrvatski zavod za norme (HZN) omogućuje privremeno besplatno preuzimanje norma za osobnu zaštitnu opremu i medicinske proizvode navedenih u tablici.


UPUTE ZA BESPLATNO PREUZIMANJE NORMA:

Besplatnu normu moguće je preuzeti desnim klikom na PDF ikonu odabrane norme te spremiti na svoje računalo odabirom opcije „Save target as…“ ili „Spremi vezu kao…“ .
 

Za besplatan pregled norma potrebno je na računalu imati instalirane sljedeće programe 
Adobe Reader  i  FileOpen plugin.

 
Adobe Reader možete preuzeti s poveznice: https://get.adobe.com/reader/

FileOpen plugin možete preuzeti s poveznice: https://plugin.fileopen.com/all.aspx
 
Ako ne možete instalirati navedene programe, obratite se Vašem lokalnom administratoru.


Oznaka norme Naslov (HR) Naslov (EN)      
HRN EN 149:2010 Zaštitne naprave za disanje – Filtarska polumaska za zaštitu od čestica – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje
(EN 149:2001+A1:2009)
Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking (EN 149:2001+A1:2009)
HRN EN 166:2002 Osobna zaštita očiju – Specifikacije
(EN 166:2001)
Personal eye-protection – Specifications (EN 166:2001)
HRN EN 455-1:2008 Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – 1. dio: Zahtjevi i ispitivanje na postojanje rupa (EN 455-1:2000) Medical gloves for single use – Part 1: Requirements and testing for freedom
from holes (EN 455-1:2000)
HRN EN 455-2:2015 Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – 2. dio: Zahtjevi i ispitivanje fizičkih svojstava (EN 455-2:2015) Medical gloves for single use – Part 2: Requirements and testing for physical
properties (EN 455-2:2015)
HRN EN 455-3:2015 Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – 3. dio: Zahtjevi i ispitivanje za biološko vrednovanje (EN 455-3:2015) Medical gloves for single use – Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (EN 455-3:2015)
HRN EN 455-4:2010 Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu – 4. dio: Zahtjevi i ispitivanje za određivanje roka upotrebe
(EN 455-4:2009)
Medical gloves for single use – Part 4: Requirements and testing for shelf life
determination (EN 455-4:2009)
HRN EN 13795-1:2019 Kirurška odjeća i prekrivači – Zahtjevi i metode ispitivanja – 1. dio: Kirurški prekrivači i ogrtači (EN 13795-1:2019) Surgical clothing and drapes – Requirements and test methods – Part 1: Surgical drapes and gowns (EN 13795-1:2019)
HRN EN 13795-2:2019 Kirurška odjeća i prekrivači – Zahtjevi i metode ispitivanja – 2. dio: Operacijska odijela (EN 13795-2:2019) Surgical clothing and drapes – Requirements and test methods – Part 2: Clean air suits (EN 13795-2:2019)
HRN EN 14126:2004 Zaštitna odjeća – Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari (EN 14126:2003) Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective
clothing against infective agents (EN 14126:2003)
HRN EN 14126:2004/AC:2005 Zaštitna odjeća – Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari
(EN 14126:2003/AC:2004)
Protective clothing – Performance requirements and test methods for protective
clothing against infective agents (EN 14126:2003/AC:2004)
HRN EN 14605:2010 Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija – Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji štite samo dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4])(EN 14605:2005+A1:2009) Protective clothing against liquid chemicals – Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) (EN 14605:2005+A1:2009)

HRN EN 14683:2019 povučena

Kirurške maske – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14683:2019) Medical face masks – Requirements and test methods (EN 14683:2019)  
HRN EN 14683:2020 Kirurške maske – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14683:2019+AC:2019) Medical face masks – Requirements and test methods (EN 14683:2019+AC:2019)
HRN EN ISO 10993-1:2010 Biološka procjena medicinskih proizvoda – 1. dio: Procjena i ispitivanje unutar procesa upravljanja rizikom (ISO 10993-1:2009; EN ISO 10993-1:2009) Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009; EN ISO 10993-1:2009)
HRN EN ISO 10993-1:2010/Ispr.1:2011 Biološka procjena medicinskih proizvoda – 1. dio: Procjena i ispitivanje unutar procesa upravljanja rizikom Tehnički ispravak 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010; EN ISO 10993-1:2009/AC:2010) Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process -- Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010; EN ISO 10993-1:2009/AC:2010)
HRN EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama – 5. dio: Nazivlje i zahtjevi za svojstva za rizike od mikroorganizama (ISO 374-5:2016; EN ISO 374-5:2016) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (ISO 374-5:2016; EN ISO 374-5:2016)
HRN EN ISO 13688:2013 Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi (ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013) Protective clothing – General requirements (ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013)
HRN EN ISO 22301:2019 Sigurnost i elastičnost – Sustavi upravljanja neprekidnošću poslovanja – Zahtjevi (ISO 22301:2019; EN ISO 22301:2019) Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements (ISO 22301:2019; EN ISO 22301:2019)
HRN ISO 31000:2018 Upravljanje rizicima – Smjernice (ISO 31000:2018) Risk management – Guidelines (ISO 31000:2018)
ISO 22316:2017   Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes
ISO 22320:2018   Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management
ISO 22395:2018   Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency


HZN e-glasilo 7/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više