Nacrti nacionalnih dodataka za eurokodove

Pisane primjedbe na nacrte hrvatskih norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za norme uz naznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku nacrta hrvatske norme.

nHRN EN 1995-1-1:2013/NA   izv (hr) TO 548
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak
Eurocode 5: Design of timber structures -- Part 1-1: General -- Common rules and rules for buildings -- National Annex
(nHRN EN 1995-1-1_2013_NA_2013_9.pdf) - Javna rasprava na nHRN EN 1992-1-1:2013/NA otvorena je do 31. svibnja 2013. godine.

nHRN EN 1995-1-2:2013/NA   izv (hr) TO 548
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak
Eurocode 5: Design of timber structures -- Part 1-2: General -- Structural fire design -- National Annex
(nHRN EN 1995-1-2_2013_NA_2013_5.pdf) - Javna rasprava na nHRN EN 1992-1-1:2013/NA otvorena je do 31. svibnja 2013. godine.

nHRN EN 1995-2:2013/NA   izv (hr) TO 548
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak
Eurocode 5: Design of timber structures -- Part 2: Bridges -- National Annex
(nHRN EN 1995-2_2013_NA_2013_6.pdf) - Javna rasprava na nHRN EN 1992-1-1:2013/NA otvorena je do 31. svibnja 2013. godine.

HZN e-glasilo 7/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više