Nova tehnička specifikacija na hrvatskome jeziku - HRS ISO/TS 22002- 3:2013

HRS ISO/TS 22002- 3:2013
Preduvjetni programi za sigurnost hrane – 3. dio: Poljoprivreda (ISO/TS 22002-3:2011)
Prerequisite programmes on food safety – Part 3: Farming (ISO/TS 22002-3:2011)
 
Ovaj treći dio tehničke specifikacije ISO/TS 22002, Preduvjetni programi za sigurnost hrane objavljen je na hrvatskom jeziku.
 
Ovaj dio tehničke specifikacije ISO 22002 primjenjiv je na uzgoj usjeva (npr. žitarica, voća, povrća), živih životinja na gospodarstvu (npr. stoke, peradi, svinja, riba) i na rukovanje njihovim proizvodima (npr. mlijekom, jajima), a ne primjenjuje se na aktivnosti poput berbe divljih plodova, povrća i gljiva, ribolov, lov, koje se ne smatraju organiziranim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje.
 
Sigurnost hrane i hrane za životinje mora se osigurati u svim dijelovima lanca hrane. Operateri moraju osigurati da proizvodnja, prerada i distribucija namirnica ispunjavaju higijenske zahtjeve.
 
Isto tako, poljoprivrednici moraju primjenjivati mjere kontrole nad sigurnošću hrane nužne za zahtijevanu sigurnost njihovih krajnjih proizvoda. To se odnosi na sve krajnje proizvode, ali zahtijevana razina sigurnosti može ovisiti o namjeni, kao na primjer o tome jesu li proizvodi namijenjeni preradi, i mogu li se opasnosti kontrolirati u kasnijim fazama lanca hrane. Poljoprivrednici će moći opravdati i primjenjivati te kontrolne mjere, te ih kad je potrebno zabilježiti, osigurati sljedivost u oba smjera lanca hrane, održavati dokumente koji se odnose na ulazne materijale, a nekada čak i provesti uzorkovanje za analize.
 
Od poljoprivrednika se zahtijeva poštivanje lokalnoga zakonodavstva uključujući opće i posebne higijenske propise koji uključuju dobre higijenske programe. Kada takvi propisi ne postoje, često se primjenjuju Codexovi standardi ili zakoni države u koju se hrana prodaje.
 
Norma ISO 22000 (točka 7) donosi metodologiju za osmišljavanje svakog sustava upravljanja sigurnošću hrane bilo gdje u lancu hrane
 
Preduvjetnim programima kao dijelovima niza norme ISO 22000 zahtijeva se da organizacija:
  • u skladu s točkom 7.2 norme ISO 22000, mora razmotriti i procijeniti preduvjetne programe u normativnim dokumentima i odabrati i primijeniti one koji se odnose na organizaciju
  • u skladu s točkom 7.7 norme ISO 22000, mora posuvremenjivati preduvjetne programe
  • u skladu s točkom 7.8 norme ISO 22000, mora verificirati primjenu odabranih preduvjetnih programa
  • u skladu s točkom 8.4.2 norme 22000, mora procjenjivati i preispitivati preduvjetne programe

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više