Nova hrvatska norma na hrvatskom jeziku HRN ISO 1998-99:2013

HRN ISO 1998-99:2013, Naftna industrija – Nazivlje – 99. dio: Općenito i indeks (ISO 1998-99:2000)
 
Hrvatska norma HRN ISO 1998-99:2013 prijevod je englesko-francuske verzije međunarodne norme ISO 1998-99:2000 a objavljuje se kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, podobor SC 1, Terminology .
 
Norma HRN ISO 1998 pod zajedničkim naslovom Naftna industrija – Nazivlje, sastoji se od sljedećih dijelova:
  • 1. dio: Sirovine i proizvodi
  • 2. dio: Svojstva i ispitivanja
  • 3. dio: Istraživanje i proizvodnja
  • 4. dio: Rafinerijska prerada
  • 5. dio: Prijevoz, skladištenje i distribucija
  • 6. dio: Mjerenje
  • 7. dio: Razni nazivi
  • 99. dio: Općenito i indeks
Ovaj dio norme HRN ISO 1998 sastoji se od popisa istovrijednih naziva na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku koji se upotrebljavaju u naftnoj industriji, s odgovarajućim definicijama na svim trima jezicima. Ovaj dio norme objašnjava razredbeni sustav kategorija i sustav obrojčavanja naziva i uključuje opći indeks naziva.
 
Norma HRN ISO 1998 namijenjena je onomu dijelu naftne industrije koji se bavi sirovom naftom i naftnim proizvodima, tj. svim radnjama koje se pojavljuju od proizvodnoga polja do krajnjega korisnika. Ona nije predviđena za naftnu opremu niti za bilo koje radove na terenu. Međutim definirani su neki dijelovi opreme te neke istraživačke i proizvodne radnje.
 
Popis naziva u ovome indeksu složen je prema abecednome redu uključujući brojčanu oznaku naziva. Ovaj popis pokriva svih sedam tehničkih dijelova norme ISO 1998, dopuštajući da svaki naziv bude nađen u odgovarajućem dijelu norme. Ovaj indeks biti će ažuriran svaki put kad tehnički dio bude objavljen ili revidiran. Svi će novi nazivi prvo biti dodani u potkategoriju 7.95 u normi ISO 1998-7, prije nego što budu uključeni u odgovarajući dio pri odluci o reviziji.
 
Ovo prvo izdanje norme HRN ISO 1998-99 zajedno s normama HRN ISO 1998-1:2012 i HRN ISO 1998-2:2012, HRN ISO 1998-3:2013, HRN ISO 1998-4:2013, HRN ISO 1998-5:2013, HRN ISO 1998-6:2006 i HRN ISO 1998-7:2013 ukida i zamjenjuje norme HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998. Svi dijelovi zajedno čine potpuno prerađenu normu s novim razredbenim sustavom za sve nazive dane u normama HRN ISO 1998-1:1998 i HRN ISO 1998-2:1998 koji su raspodijeljeni u svim dijelovima novih izdanja i uz dodavanje novih naziva.
 
Hrvatski tekst norme HRN ISO 1998-99:2013 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskoga zavoda za norme. Norma je objavljena kao trojezično izdanje na hrvatskome, engleskome i francuskome jeziku i može se kupiti po cijeni od ­­390 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 312 kn.

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više