Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora

Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO O-573, e-račun u osnivanju. Taj će odbor pratiti rad europskog odbora CEN/TC 434, Electronic Invoicing čiji se osnivački sastanak planira održati 9. rujna u centru CCMC u Bruxellesu.


Predviđeno je da područje rada spomenutog odbora u osnivanju pokriva normizacijski rad u području razmjene računa i drugih poslovnih dokumenata elektroničkim putem, automatski, a kao potpora poslovnim procesima u trgovini dobara i usluga.
 
U travnju 2014. godine objavljena je Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi[1] kojom Europska komisija (EK), u nizu inicijativa, nastoji urediti područje izdavanja elektroničkih računa (e-račun) u postupcima javne nabave. Ova bi Direktiva trebala samo obvezati primatelje računa, tj. javne naručitelje, središnja tijela za javnu nabavu i naručitelje da prihvate i obrade elektroničke račune.
 
U državama članicama trenutačno postoji i upotrebljava se nekoliko svjetskih, nacionalnih, regionalnih i vlasničkih normi za elektroničko izdavanje računa. Nijedna od tih normi ne prevladava i većina njih nije međusobno interoperabilna. U nedostatku zajedničke norme, države članice odlučuju, prilikom promicanja uporabe elektroničkih računa u javnoj nabavi ili ako odrede da će to biti obvezno, razvijati vlastita tehnička rješenja koja se temelje na zasebnim nacionalnim normama.
 
Zbog mnogostrukih normi koje nisu interoperabilne dolazi do pretjerane složenosti, pravne nesigurnosti i dodatnih operativnih troškova za gospodarske subjekte koji se služe elektroničkim računima diljem država članica. Potrebno je ukloniti ili smanjiti prepreke prekograničnoj trgovini koje nastaju zbog istovremenog postojanja nekoliko različitih pravnih zahtjeva i tehničkih normi o elektroničkom izdavanju računa i zbog nedostatka interoperabilnosti. Kako bi se postigao taj cilj, trebalo bi razviti zajedničku europsku normu za semantički podatkovni model osnovnih elemenata elektroničkog računa („europska norma o elektroničkom izdavanju računa”).
 
Europska norma o elektroničkom izdavanju računa trebala bi se temeljiti na postojećim tehničkim specifikacijama razvijenim u okviru europskih organizacija za normizaciju poput CEN-a (CWA 16356-MUG i CWA 16562-CEN BII)) i trebala bi uzeti u obzir druge odgovarajuće tehničke specifikacije koje su razvijene u okviru međunarodnih organizacija za normizaciju, kao što su UN/CEFACT (CII v. 2.0) i ISO (financijski račun na temelju metodologije ISO 20022). Europska norma o elektroničkom izdavanju računa također bi trebala biti usklađena s postojećim normama plaćanja kako bi se omogućila automatska obrada plaćanja.
 
Komisija zahtijeva od odgovarajuće europske organizacije za normizaciju sastavljanje nacrta europske norme za semantički podatkovni model osnovnih elemenata elektroničkog računa („europska norma o elektroničkom izdavanju računa”).
 
Na prijedlog Nizozemskog i Talijanskoga nacionalnog tijela za normizaciju u CEN-u je pokrenut postupak uspostavljanja Projektnog odbora 434 za e-Račun. Pri HZN-u je potom na inicijativu Službe za razvoj elektroničkog poslovanja Ministarstva gospodarstva i InfoDoma, a zbog velikog interesa javnosti, pokrenut postupak za osnivanje tehničkog odbora za e-račun, zrcalnog CEN-ovu PC 434. Odbor će, pored aktivnosti CEN PC 434 projektnog odbora, pokrivati i aktivnosti vezane uz e-Račun i e-Trgovinu i drugih relevantnih CEN/EU normi (CEN BII) i međunarodnih organizacija za normizaciju, kao što su UN/CEFACT (CII v. 2.0) i ISO (financijski račun na temelju metodologije ISO 20022 i ISO/IEC DIS 19845 UBL 2.1).

Dodatne obavijesti:
Dinka Ilić-Roller, viša informatička savjetnica
Odsjek za područje elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije
e-mail: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. 01 610 60 47
fax: 01 610 93 21 

HZN e-glasilo 1/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više