HRN EN ISO 22000 - Sigurnost hrane

Normativni dokumenti niza 22000 su globalne norme kojima se osigurava sigurna hrana u lancu opskrbe.
Taj niz obuhvaća ove normativne dokumente:
 
HRN EN ISO 22000:2006
HRN ISO 15161:2006
HRS ISO/TS 22003:2008
HRN ISO/TS 22004:2006
HRN EN ISO 22005:2008
HRN ISO 22006:2012
HRS ISO/TS 22002-1:2010
ISO/TS 22002-2:2012
HRS ISO/TS 22002-3:2013
Priručnik
Sustav upravljanja sigurnošću hrane– Jeste li spremni?
Kako upotrebljavati normu ISO 22000?
 
Nacionalna regulativa o sigurnosti hrane i norme su osnovni dio sustava kontrole.
 
 
HRN EN ISO 22000:2006
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane -- Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
 
Ta norma opisuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Norma se upotrebljava s tehničkim specifikacijama  niza ISO/TS 22002 za preduvjetne programe   te zajedno čine tehničku osnovu za (Global Food Safety Initiative – GFSI) priznate sheme za audit.
 
Ona je norma sustava upravljanja i kao takva sadrži zahtjeve za politiku, planiranje, primjenu i rad, ocjenjivanje, preispitivanje upravljanja i poboljšavanje.
 
Između ostalog ova norma donosi sustav za certifikaciju od treće strane, pristup sustavu a ne proizvodu, ispunjava prazninu koja postoji između norme ISO 9001:2000 i HACCP-a.
 
Norma 22000 preinačava tradicionalni koncept podjele kontrolnih mjera na kontrolne mjere dobre higijenske prakse i kritične kontrolne točke (CCP) grupirajući kontrolne mjere u tri skupine:
  • preduvjetni programi (PRP-i) kojima se upravlja osnovnim uvjetima i aktivnostima; PRP-i su odabrani u svrhu održavanja higijenske proizvodnje, prerade i/ili postupanja prema okolišu
  •  operativni preduvjetni programi (oPRP-i) kojima se kontroliraju one kontrolne točke koje su utvrđene analizom opasnosti kao neophodne za kontrolu značajnih opasnosti a koje nisu kontrolirane u kritičnim kontrolnim točkama (CCP-ima)
  •  HACCP plan za upravljanje onim kontrolnim mjerama koje su utvrđene analizom opasnosti kao neophodne za kontrolu utvrđenih opasnosti do prihvatljive razine i koje se primjenjuju u kritičnim kontrolnim točkama (CCP-ima).
Te su tri kategorije povezane analizom opasnosti.
 
Tokom analize opasnosti, organizacija utvrđuje strategiju koju će upotrebljavati da bi osigurala kontrolu opasnosti kombinacijom preduvjetnih programa i HACCP plana.
 
Organizacija se može usredotočiti na što je više moguće kontrolnih mjera kojima se upravlja operativnim PRP-ima i na samo nekoliko kojima se upravlja HACCP planom, ili obratno. U nekim se slučajevima CCP ne može utvrditi, npr. zbog toga što se rezultati praćenja ne mogu dobiti u prikladnome vremenskom okviru.
 
Kada su učinci kombinacija kontrolnih mjera validirani prije kategorizacije, sigurnost hrane bit će postignuta čak i u slučajevima kada su sve kontrolne mjere upravljane kroz operativne PRP-e.
 
Kritične granice trebaju biti određene radi osiguranja kontrole opasnosti za sigurnost hrane, za što su i utvrđene. Za CCP-e u kojima se kontrolira više nego jedna opasnost za sigurnost hrane trebaju se uspostaviti kritične granice u odnosu na svaku opasnost.
 
Norma ISO 22000 promiče prihvaćanje pristupa lancu hrane, dok je dokument CODEX HACCP usmjeren na unutrašnji sustav.
 
Normom ISO 22000 od organizacije se zahtijeva da razmotri učinke lanca hrane prije i nakon postupaka u razvijanju i primjenjivanju sustava upravljanja sigurnošću hrane.

 
HRN EN ISO 22000:2006 1. izd. pp (hr,en) TO 34
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
Food safety managemet systems – Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)

HRN ISO/TS 22004:2006 1. izd. pp (hr,en) TO 34
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Upute za primjenu norme ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005)
Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005)

HZN e-glasilo 9/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više