Radionica o kartama klimatskih i seizmičkih djelovanja

Pod pokroviteljstvom Europske komisije, a u organizaciji DG Joint Research Centre (JRC Enlargement and Integration Action), u Zagrebu će se održati radionica o izradi karata opterećenja zbog klimatskih i seizmičkih djelovanja (Elaboration of Maps for Climatic and Seismic Actions in the Balkan Region). Radionica je organizirana uz potporu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za norme koji je i domaćin skupa.


Radionica je namijenjena zemljama balkanske regije koje nisu članice Europske unije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Srbija i Turska) i Republike Hrvatske, a u vezi s prihvaćanjem i primjenom eurokodova za što je potrebno na nacionalnoj razini izraditi navedene karte opterećenja (nizovi EN 1991 i EN 1998). Sudionici su radionice članovi nacionalnih normizacijskih ustanova, predsjednici i članovi zrcalnih nacionalnih tehničkih odbora europskoga tehničkog odbora CEN/TC 250, Structural Eurocodes i članovi radnih skupina koji na nacionalnoj razini izravno rade na tim zadacima.
 
Program se radionice sastoji od četiri dijela:
  • Predavanja pozvanih stručnjaka o izradi seizmičkih karata i klimatskih karata (snijeg, vjetar, toplinsko djelovanje)
  • Predavanja pozvanih stručnjaka o prilagodbi postojećih konstrukcija (izrada Europskih smjernica)
  • Prezentacije zemalja koje nisu članice EU-a o napretku u izradi karata opterećenja
  • Rasprava o izradi karata opterećenja – zaključci i preporuke.
 
U radu radionice iz Republike Hrvatske sudjelovat će nekoliko stručnjaka i članova tehničkih pododbora HZNTO 548/PO 1, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije i PO 8, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija te predstavnici Hrvatskog zavoda za norme.
 
O iskustvima u izradi seizmičkih karata u Hrvatskoj govorit će prof. dr. sc. Marijan Herak iz Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu koji je neposredno radio na izradi seizmičkih karata Republike Hrvatske.
Radionica će se održati 27. i 28. listopada 2015. godine u Zagrebu u Hotelu Sheraton.
Sve obavijesti o radionici dostupne su na internetskim stranicama Europske komisije http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu.

HZN e-glasilo 9/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više