Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora

Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO O-575, Metode ispitivanja za karakterizaciju krutih sastavnica i opterećenja okoliša u osnivanju. Odbor će pratiti rad europskog odbora CEN/TC 444, Test methods for environmental characterization of solid matrices

Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:

Priprema norma za karakterizaciju krutih sastavnica i opterećenja okoliša: tlo, kruti i tekući otpad, biootpad i muljevi. Obuhvaćene su sljedeće metode ispitivanja: digestija / ekstrakcija, kemijska analiza, fizikalne metode, osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete (laboratoriji). Ako je primjereno i ako tako odluči odgovarajući tehnički odbor koji se bavi određenom sastavnicom ili opterećenjem okoliša, također će se obuhvatiti ispitivanja izluživanja, metode provjere (en screening), predobrada uzoraka, biološke i mikrobiološke analize i izvještavanje. Iz područja rada isključeno je uzorkovanje i metode procjene te odgovarajući rječnik, što je u području rada tehničkog odbora zaduženog za odgovarajuću sastavnicu ili opterećenje okoliša. Ovaj tehnički odbor usko će surađivati s drugim tehničkih odborima u području zaštite okoliša kako je opisano u Poslovnom planu (Kodeks prakse), osobito pozivanjem vertikalnih tehničkih odbora da u normama poštuju kriterije više sastavnica i opterećenja okoliša.

Dodatne obavijesti:

Jasna Okanović, dipl. ing., viša stručna savjetnica za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme
 
e-pošta: jasna.okanovic@hzn.hr
tel. (01) 610 61 36
fax: (01) 610 93 21


 

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više