Obavijest korisnicima norme HRN EN ISO 16649-3:2015

Ovim putem želimo upozoriti korisnike norme HRN EN ISO 16649-3:2015, Mikrobiologija lanca hrane ­- Horizontalna metoda za brojenje beta-glukuronidaza-pozitivne Escherichia coli – 3. dio: Tehnika za dokazivanje prisutnosti i određivanje najvjerojatnijeg broja bakterija pomoću 5-brom-4-klor-3-indolil-beta-D-glukuronida (ISO 16649-3:2015; EN ISO 16649-3:2015) da je u prosincu 2016. godine ISO objavio ispravljenu verziju norme ISO 16649-3:2015, Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli – Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide u koju su uključene sljedeće izmjene:

— in 4.1.4, first line, "(22 ± 2) h" has been replaced with "(21 ± 3) h";
— in 4.2.5, first line, "(22 ± 2) h" has been replaced with "(21 ± 3) h";
Table 1 has been replaced;
Table 2 has been replaced;
— in 9.1.4, first line, "(22 ± 2) h" has been replaced with "(21 ± 3) h";
— in 9.2.5, first line, "(22 ± 2) h" has been replaced with "(21 ± 3) h";
— in 9.2.5, second line, "three" has been replaced with "six".
 
Više informacija dostupno je na: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16649:-3:ed-1:v2:en.
 
U skladu s tim,  izmjene su uključene i u europsku normu EN ISO 16649-3:2015, Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide (ISO 16649-3:2015, Corrected version 2016-12-15).

Hrvatska norma HRN EN ISO 16649-3:2015 u koju će biti uključene navedene izmjene bit će objavljena 30. travnja 2017., a obavijest o tome bit će dana u HZN e-glasilu br. 4/2017 koje će biti dostupno na internetskim stranicama HZN-a.

Svim će kupcima navedene hrvatske norme biti dostavljena izmijenjena verzija. 

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više