Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri odgovorilo potrebama malih poduzetnika, u izradi poziva sudjelovale su različite institucije koje predstavljaju i zastupaju interese malih i srednjih poduzeća, a među njima i Hrvatski zavod za norme.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima u skladu s definicijom utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Prijave se primaju od 22. svibnja 2017. do 31. prosinca 2018.

Cilj je poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“  pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma pomaže se MSP-ovima da iskoriste prednosti koje primjena norma ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Informiranje korisnika o normama i besplatan uvid u norme omogućeni su MSP-ovima u normoteci Hrvatskoga zavoda za norme.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Više o natječaju, natječajnoj dokumentaciji, kao i rasporedu informativnih radionica za poduzetnike možete pronaći na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406.

Za više informacija o normama poduzetnici se mogu obratiti na adrese e-pošte: normoteka@hzn.hr ili msp@hzn.hr . 

HZN e-glasilo 1/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više