Novi hrvatski normativni dokument na hrvatskome jeziku

Norma HRN EN ISO 9000:2015 objavljena na hrvatskome jeziku

HRN EN ISO 9000:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)
 
Ova je hrvatska norma prijevod engleske verzije europske norme EN ISO 9000:2015, Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)
 
Izvorni je tekst norme pripremio tehnički odbor ISO/TC 176, Quality management and quality assurance.
 
Ova norma opisuje temelje sustava upravljanja kvalitetom koji su predmet niza norma ISO 9000. U njoj se navode nazivi i definicije koji se primjenjuju na sve norme za upravljanje kvalitetom i sustave upravljanja kvalitetom koje je izradio ISO/TC 176.
 
U ovoj su međunarodnoj normi dani osnovni pojmovi, načela i rječnik sustava upravljanja kvalitetom (SUK). Namjena je ove norme pomoći korisniku da shvati osnovne pojmove, načela i rječnik upravljanja kvalitetom kako bi mogao djelotvorno i učinkovito primijeniti sustav upravljanja kvalitetom i ostvariti vrijednost iz ostalih norma za sustave upravljanja kvalitetom.
 
Norma prikazuje dobro definiran sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na okviru koji objedinjuje osnovne pojmove, načela, procese i resurse koji se odnose na kvalitetu, s ciljem da se organizacijama pomogne u ostvarivanju njihovih ciljeva.  Primjenjiva je na sve organizacije neovisno o veličini, složenosti i poslovnom modelu. Njezin je cilj povećati svijest organizacije o svojim dužnostima i obvezama u ispunjavanju potreba i očekivanja kupaca i zainteresiranih strana te u povećavanju njihovog zadovoljstva njezinim proizvodima i uslugama.
 
Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 9000:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik pripremio je tehnički odbor HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama Hrvatskoga zavoda za norme. Norma je objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku i može se kupiti po cijeni 600,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 480,00 kn.

HZN e-glasilo 1/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više