Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora

Pozivaju se zainteresirani članovi HZN-a da se uključe u rad novoosnovanog tehničkog odbora HZN/TO 579, Robotika, sustavi automatizacije i integracije. Odbor će nastaviti rad ukinutog odbora  HZN/TO 184, Sustavi industrijske automatizacije i integracije.
 
Područje rada HZN/TO 579 glasi:
Normizacija u području:
-         sustava automatizacije i njihove integracije za konstruiranje, dobavu, izradu i proizvodnju te za isporuku, podršku, održavanje i odlaganje (zbrinjavanje) proizvoda i s njim povezanih usluga
-         informacijskih sustava, sustava automatizacije i upravljanja te tehnologija integracije
-         modeliranja poduzeća i arhitektura (građa) sustava, ljudskih i ostalih mehaničkih aspekata
-         robotike, isključujući igračke i vojnu primjenu
-         strojeva, proizvodnih resursa i postrojenja, električne i elektroničke opreme, programabilnih logičkih kontrolera (PLC) opće namjene, upravljanja kvalitetom, sigurnosti u industriji, informacijske tehnologije, multimedijske mogućnosti i multimodalne komunikacijske mreže, u suradnji s relevantnim tehničkim odborima nadležnim za navedena područja.
 
Odbor će pratiti rad sljedećih međunarodnih i europskih odbora:
 
ISO/TC 184, Automation systems and integration
ISO/TC 299, Robots and robotic devices
CEN/TC 310, Advanced automation technologies and their applications

Za sve dodatne obavijesti obratiti se tehničkoj tajnici odbora:
 
Tatjana Brica Žilić, dipl. ing. stroj., viša stručna savjetnica za normizaciju u području strojarstva
tel.: (01) 610 96 30
fax: (01) 610 93 21
e-pošta: tatjana.brica.zilic@hzn.hr


 
 

HZN e-glasilo 5/2019

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više