U kojem su obliku norme dostupne?

Hrvatske norme i ostali normativni dokumenti (HRN, HRS, HRI) i međunarodne norme (ISO i IEC) dostupni su u papirnatom i elektroničkom (pdf) obliku.
Ostale norme koje Hrvatski zavod za norme distribuira dostupne su isključivo u papirnatome obliku.
Normativni dokumenti kupljeni u elektroničkome obliku isporučuju se na CD-ROM-u.