Koja je cijena hrvatskih norma i na koji se način mogu naručiti?

Hrvatske norme prodaju se u skladu s Cjenikom norma i drugih publikacija i Cjenikom usluga. Osim pojedinačnog odabira norma, moguć je i odabir prema odabranom užem području koji uključuje određeni tehnički odbor te skupinu ili podskupinu prema međunarodnoj razredbi norma (ICS).
Norme, normativni dokumenti i ostale publikacije kojima HZN raspolaže naručuju se putem obrasca PM01 koji je dostupan na: https://www.hzn.hr/default.aspx?id=171. Popunjen obrazac potrebno je poslati putem faksa na: 01 610 93 25 ili putem e-pošte na: prodaja@hzn.hr