Na koji se način korisnici mogu informirati o normama?

Za sve upite o normama korisnici se mogu obratiti djelatnicima normoteke na tel. 01 610 60 51 ili 01 610 60 59, faksom na br. 01 610 60 60 ili mailom na: normoteka@hzn.hr.