Obavijest korisnicima usluga Normoteke HZN-a

15.7.2019 13:49:00
U tijeku su radovi na uređenju istočnog platoa Poslovnog objekta Ulica grada Vukovara 78. Molimo korisnike Normoteke da do završetka radova za dolazak u Normoteku koriste glavni ulaz u Poslovni objekt Ulica grada Vukovara 78, odnosno da se obrate osoblju na recepciji.