Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 2., utorak, 10. rujna 2019.

10.9.2019 13:55:00

Javni putnički prijevoz

Studija slučaja (STIB - Društvo za međugradski prijevoz Bruxelles)
Norma: EN 15140:2006, Public passenger transport - Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality

HRN EN 15140:2008, Javni prijevoz putnika -- Osnovni zahtjevi i preporuke za sustave mjerenja kvalitete isporučene usluge

Poveznica: EN 15140:2006 allows public transports operators to measure the quality of its service