Svijet norma

Ova publikacija na pristupačan i popularan način predstavlja norme koje značajno utječu na svakodnevni život i gospodarski napredak svake zemlje. Posebno je važna njihova uloga u procesu tehničkog usklađivanja s Europom i svijetom. Publikacija daje odgovore na pitanja što su norme, kako nastaju i kome su potrebne. Nadalje, pojašnjava se što je normizacija i kako se u Republici Hrvatskoj odvija proces normizacije.