Upravno vijeće

7.4.2017 11:55:00
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednika i dva člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od 4 godine.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

Nataša Mikuš Žigman, predsjednica
Zvonimir Novak, član
mr. sc. Mirela Zečević, član
Olivera Maroš, član
Ana Marija Boljanović, član

Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 4/2017)

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 20/2017)

Rješenje o razrješenju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 4/2017)