Javna nabava

Godina Plan nabave

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

 
Pregled sklopljenih ugovora i izvršenje

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 7. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od ustrojavanja ili promjene.

 
2018 Plan 2018
1. izmjena i dopuna plana nabave za 2018.
 
 
2017 Plan 2017
1. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
2. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
3. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
Izvršenje 2017
2016 Plan 2016
Privremeni plan nabave za prvo tromjesečje 2016

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2016.
2. izmjena i dopuna plana nabave za 2016
Izvršenje 2016
2015 Plan 2015
1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2015
2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2015
Izvršenje 2015
2014 Plan 2014
1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2014
Izvršenje 2014


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski zavod za norme kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume.

Izjave