Pojmovi, nazivi i definicije

Navedeni su nazivi i definicije iz hrvatske norme:
HRN EN 45020:2004, Normizacija i srodne djelatnosti – Rječnik općih naziva (ISO/IEC Upute 2:1996; EN 45020:1998)