Članstvo

Dosadašnja uključenost gospodarstva u hrvatsku normizaciju znatno je unaprijeđena učlanjivanjem
gospodarskih subjekata u HZN i njihovim sudjelovanjem u upravljanju i radu HZN-a u svojstvu redovitog i promatračkog člana.
 
Neka prava redovitih članova HZN-a:

Pravilnik o članstvu
Odluka o visini članarine
Prijava za članstvo u HZN-u
Suradnja TDU s HZN-om
Prijava za rad u HZN/TO