Prijedlozi za prihvaćanje stranih norma u izvorniku

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013), a prema Pravilniku o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (Narodne novine 74/97) Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkih odbora objavljuje raspravu o prijedlogu za prihvaćanje stranih norma (međunarodnih, europskih i njemačkih norma) kao hrvatskih norma.

Pisane primjedbe na prijedloge za prihvaćanje norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za norme (uz naznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku norme) u roku od 30 dana od dana objave rasprave u HZN e-glasilu.