Propis

dokument koji sadrži obvezatna zakonska pravila, a donosi ga koje upravno tijelo