Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

27. srpnja 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova.
 
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst nacrta Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova do 27. kolovoza 2018. godine na email adresu: stanka.miljkovic@hzn.hr.
  • Prijedlog nacta Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga iradova (.pdf)
  • Obrazloženje (.pdf

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više